Xena’s Affärsidé

Att på konsultbas utveckla hårdvara samt mjukvara från idé till en färdig produkt. Det utesluter inte att vi även gör delar i större system. Xena har genom åren skaffat sig specifika kunskaper inom medicinteknik.Vi har stor erfarenhet av att konstruera patientnära utrustning. Vi har erfarenhet av medicintekniska direktiv avseende EMC och elsäkerhet. Vi utvecklar även produkter av allmän karaktär...

Xena’s Kunder

Xena’s huvudsakliga kunder är företag som arbetar med sjukvårdsprodukter. Xena har anlitats av ALMI företagspartner för att hjälpa "uppfinnare" att förverkliga samt värdera idéer. Xena tillverkar även produkter till försvaret. FMV är en av uppdragsgivarna.

Övrig information

Xena har ett väl utvecklat kontaktnät med underleverantörer för exempelvis tillverkning av special designade apparatlådor, frontlayouter m.m. Xena’s geografiska läge ligger ca 1 mil öster om Växjö. Det finns ett stort antal små och medelstora företag i vår regionen. Vi har endast 10 mil till syd, eller östkusten. Det medför att vi har ett stort upptagningsområde.